Ons rechtsgebied

Toegangsweigering

 • U wordt op Schiphol niet doorgelaten en moet terugkeren, wat nu?

Vreemdelingenrecht regulier (verblijfsvergunningen; machtigingen tot voorlopig verblijf (‘mvv’))

 • U wilt Uw kind, Uw partner of een ander familielid naar
  Nederland halen
 • U wilt een verblijfsvergunning aanvragen voor verblijf bij gezinsleden, voor arbeid, medische behandeling etc.
 • Uw verblijfsaanvraag is afgewezen en U bent het er niet mee eens
  (let op: het rechtsmiddel moet binnen 4 weken na verzending van de beslissing worden ingediend!)

Visa kort verblijf

 • Uw visumaanvraag is afgewezen en U wilt bezwaar maken;
  (let op: het rechtsmiddel moet binnen 4 weken na verzending van de beslissing worden ingediend!)

Europees migratierecht

 • Wonen en werken in Nederland voor personen uit andere EU landen en hun familieleden, ook als die zelf geen EU burgers zijn
 • Belgiëroute; Europaroute
 • Terugkeerbesluiten
 • U is aangezegd uit Nederland te vertrekken maar U kunt niet terug

Inreisverboden

 • U wilt een inreisverbod ongedaan maken

Vreemdelingendetentie

 • U zit in vreemdelingenbewaring voor uitzetting en U wilt in vrijheid worden gesteld

Bel mij

 • Este campo es un campo de validación y debe quedar sin cambios.